Moldava nad Bodvou leží asi 28 km južne od Košíc. prvá písomná zmienka o tomto meste pochádza z roku 1255, kedy Moldava patrila medzi kráľovské majetky a bola súčasťou turnianskeho hradného panstva. Keď Karol Róbert udelil Košiciam právo vyberať mýto, mnoho obchodníkov sa snažilo dostať na sever cez Moldavu, čo malo priaznivý vplyv na vývoj mesta. V meste bol vybudovaný rozsiahly pivničný systém, ktorý sa využíval na skladovanie vína a ovocia. V roku 1345 sa Moldava stala slobodným kráľovským mestom. Vojny, epidémie a turecké nájazdy zastavili rozvoj mesta. Koncom 16. storočia mesto vyhorelo. Podobná katastrofa postihla mesto v roku 1794. Od roku 1868 má mesto železničné spojenie. V tom čase sa stáva Moldava sídlom okresu. Ďalší rozvoj mesta narušila prvá svetová vojna. Fotografie z dnešného príspevku ukazujú mesto Moldava nad Bodvou v období pred prvou svetovou vojnou.

mol1
Rímskokatolícky kostol v Moldave nad Bodvou. Zdroj: Slovensko na historických fotografiách, Album Košice- okolie.
« 1 z 6 »

Zdroj:

Slovensko na historických fotografiách, Album Košice- okolie.

http://sk.wikipedia.org/wiki/Moldava_nad_Bodvou