Obec Šemša sa nachádza v okrese Košice-okolie. Obec bola obývaná grófskou rodinou Semsey. Názov obce sa po prvýkrát spomína v roku 1280 v tvare ” terra Scemce”.  Po bitke pri  rieke Slanej Šemša pripadla  Ruszkajovcom. V roku 1280 sa obec spomína ako dedičná zem synov komesa Beňadika z Ruskej. V roku 1322 je v obci po prvýkrát spomínaný kostol, zasvätený sv. Ondrejovi. Začiatkom 15. storočia patrila Šemša Frankovi II. zo Šemše, ktorý za pomoci rodiny postavil v Šaci hrad, ktorý mal slúžiť proti bratríkom. Koncom 17. storočia si rodina Semseyovcov v obci postavila kaštieľ. V tom istom období bola postavená aj kaplnka, v ktorej sa nachádza rodinná hrobka. V roku 1867 v obci pribudol kláštor Uršuliniek, v ktorom boli aj priestory na vyučovanie. O vybudovanie kláštora sa zaslúžila Eva Semseyová. Momentky v dnešnom príspevku zachytávajú obec pred prvou svetovou vojnou.

e2
Kaštieľ grófa Ladislava Semseyho. Zdroj: Slovensko na historických fotografiách, Album Košice- okolie.http://www.semsa.ocu.sk/index.php?ids=10
« 1 z 3 »

Zdroj:

Slovensko na historických fotografiách, Album Košice- okolie.

http://www.semsa.ocu.sk/index.php?ids=10