Obec Turňa nad Bodvou sa nachádza asi 10 km východne od mesta Moldava nad Bodvou. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1198. Od roku 1476 bola Turňa poddanským mestečkom Turnianskeho hradu, zároveň bola strediskom Turnianskej župy. Do dnešných čias si obec zachovala pôvodný charakter a zástavbu s kostolom, kaštieľom a domami niekdajších hradných remeselníkov na námestí. Nad obcou sa týčia zrúcaniny Turnianského hradu. Hrad vznikol v 14. storočí. Postavili ho, aby chránil cestu vedúcu z Gemera na Spiš. Hrad pripadol do vlastníctva Rodiny Tornay, ktorá ho udržiavala a rozširovala. V roku 1448 ho obsadili Jiskrove vojská. Medzi rokmi 1476-1531 vlastnil hrad rod Zápoľských. V 16. storočí sa hrad stal súčasťou protitureckej obrannej línie. V roku 1652 ho dokonca Turci obsadili. Hrad bol definitívne zničený počas stavovských povstaní. Zničiť ho nechal cisársky generál Schultz v roku 1685. Odvtedy je v ruinách. V súčasnosti sa o obnovu hradu snaží občianske združenie, ktoré vzniklo za týmto účelom. V príspevku sú obrázky hradu, ale aj obce pred prvou svetovou vojnou.

tu1
Hrad Turňa nad Bodvou. Zdroj: Slovensko na historických fotografiách, Album Košice- okolie. http://sk.wikipedia.org/wiki/Turniansky_hrad
« 1 z 4 »

Zdroj:

Slovensko na historických fotografiách, Album Košice- okolie.

http://sk.wikipedia.org/wiki/Turniansky_hrad