Prvá písomná zmienka o Veľkej Ide je z roku 1251. Majitelia dedinky patrili do rodu Abovcov. V roku 1331 sa spomína, ako majiteľ usadlosti rytier Chenyk, ktorý ju dostal za svoje služby. za vlády Žigmunda Luxemburského sa miestnymi zemepánmi stali Perényiovci. V roku 1427 sa Veľká Ida spomína ako zemepánske mestečko. od roku 1688 sú majiteľmi obce Csákyovci. Poslednou rodinou, ktorá vlastnila Veľkú Idu až do roku 1945 bola grófska rodina Schellovcov. Dominantou obce je zachovalý kaštieľ, v ktorom dnes sídli Obecný úrad. V príspevku je niekoľko obrázkov z Veľkej Idy z obdobia pred prvou svetovou vojnou.

vei1
Veľká Ida. Zdroj: Slovensko na historických fotografiách, Album Košice- okolie.
« 1 z 2 »

Zdroj:

Slovensko na historických fotografiách, Album Košice- okolie.