Obec Kalinov sa nachádza asi 7 kilometrov severne od okresného mesta Medzilaborce. V období prvej svetovej vojny sa obec nazývala Kalenó. V obci sa nachádza vojnový cintorín z prvej svetovej vojny, ktorý vznikol už počas priebehu vojny. Od novembra 1914 do mája 1915 sa v regióne intenzívne bojovalo. Frontové udalosti sa nevyhli, ani tejto obci. Následujúce fotografie poukazujú na pobyt rakúsko-uhorskej armády v Kalinove počas vojny.

kalinov-ww1
Rakúsko-uhorskí vojaci v Kalinove 1914/1915. Zdroj:Fotoalbum Bernharda Bardacha ( album dôstojníka 2. rakúsko-uhorskej divízie) Prevzaté zo stránky Centra pre židovské dejiny http://access.cjh.org/query.php#3
« 1 z 5 »

Zdroj:

Fotoalbum Bernharda Bardacha ( album dôstojníka 2. rakúsko-uhorskej divízie)

Prevzaté zo stránky Centra pre židovské dejiny

http://access.cjh.org/query.php#3