Medzi množstvom fotografií v zbierke Ladislava Šimkoviča sa nachádza aj séria fotografií z medzivojnového obdobia, ktoré zachytávajú mestečko Dobšiná. Fotografie vyhotovil fotoateliér S. Romančuk z Dobšinej.

do2
Dobšiná. Zdroj: Zbierka Ladislava Šimkoviča.
« 2 z 5 »

Zdroj:

Slovensko na historických fotografiách, album Rožňava.