Obec Dara ležala v doline Cirochy 4 km východne od obce Príslop v nadmorskej výške 390 m n.m.. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1598, zanikla v roku 1986 v súvislosti s výstavbou Vodárenskej nádrže Starina. Podľa sčítania obyvateľov v roku 1910 mala pred vypuknutím vojny 154 obyvateľov. V obci bola drevená cerkev sv. Bohorodičky z roku 1806, ktorá zanikla v roku 1956. Vzhľadom k skutočnosti, že sa nachádzala na hlavnej komunikácii Ruské sedlo – Humenné, pocítila dopady vojenských operácii prebiehajúcich v Haliči takmer okamžite po vypuknutí prvej svetovej vojny. Dňa 21. novembra 1914 bola obsadená ruským vojskami generála Leva Kornilova, ktoré ďalej postupovali na Humenné. Vojnové udalosti s k obci priblížili na jar 1915, kedy frontová línia sa ustálila severne nad obcou v susednej Veľkej Poľane.

dara
Kriegschule – vojnová škola. Tento nápis je pravdepodobne myslený žartovne. Skupina ruských a rakúsko-uhorských vojakov sedí v budove miestnej školy (marec 1915). Zdroj: Súkromná zbierka dobových pohľadníc a fotografii pána Csaba Czimru z Košíc.
« 1 z 4 »

Zdroj:

Súkromná zbierka dobových pohľadníc a fotografii pána Csaba Czimru z Košíc