Mesto Snina leží v doline Cirochy v nadmorskej výške 216 m n. m.. Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1317. Podľa sčítania obyvateľov z roku 1910 mala pred vypuknutím vojny 2946 obyvateľov. Územie regiónu bolo v 20. storočí priamym dejiskom dvoch veľkých vojen, ktoré priniesli zhoršenie životných podmienok pre tunajšie obyvateľstvo. V medzivojnovom období, keď Zakarpatská Rus patrila k Československu, bola Snina dôležitým mestom na obchodnej ceste smerom na východ. Po druhej svetovej vojne sa postupne začala obnova mesta i celého regiónu.  v období socializmu bol v Snine postavený veľký strojársky podnik Vihorlat. Potrebám tohto podniku sa prispôsobila aj štruktúra školstva v meste. Na fotografii je bývalá budova strojárskej priemyslovky v Snine.

snina-1
Bývala SPŠS Snina, predtým okresný národný výbor (1966), dnes budova gymnázia. Zdroj: Fotoarchív Michala Tomča.

Zdroj:

fotoarchív Michala Tomča.