Zborov leží v severnej časti Nízkych Beskýd v doline potoka Kamenec pri sútoku so Stebnickým a Bakoveckým potokom. Od mesta Bardejov je obec vzdialená 9 km. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1355. Pred prvou svetovou vojnou, podľa sčítania obyvateľov z roku 1910, mala obec 2 202 obyvateľov a niesla názov Zboró. Nachádza sa tu pamätník Českej družiny a cintorín nemeckých vojakov padlých v II. svetovej vojne. V obci sa nachádza aj vojnový cintorín z prvej svetovej vojny. Fotky v dnešnom príspevku zachytávajú vojnové škody v obci Zborov a pochádzajú zo série materiálov, ktoré sa zaoberali vojnovými škodami v Šarišskej župe.

zborov-1
Deti pred jedným z domov v obci Zborov, ktorý bol zničený v bojoch prvej svetovej vojny. Zdroj: Súkromná zbierka Csaba Czimru. Uverejnené s láskavým súhlasom majiteľa.
« 1 z 2 »

Zdroj:

Súkromná zbierka Csaba Czimru.

Uverejnené s láskavým súhlasom majiteľa.