V súčasnom globálnom svete sa, ktorý likviduje akékoľvek osobitosti vývoja v spoločnosti sa uznáva dôležitosť zachovania si vlastnej identity. Súčasťou tejto identity je aj dôsledné poznanie vlastnej histórie. Rozvoj a uchovávanie histórie jednotlivých regiónov a jej popularizácia je dôležitou úlohou pre našu spoločnosť.

Vitajte na stránkach projektu, ktorí si kladie za cieľ uchovanie časti našej histórie v podobe archívnych materiálov formou vytvorenia elektronickej databázy. Veríme, že táto databáza bude slúžiť ako učebná pomôcka, ale aj zdroj informácii pre širokú verejnosť. Mala by jedinečným spôsobom sústrediť na jednom dostupnom mieste svedectvá o histórii jednotlivých regiónov Slovenska, ktoré budú slúžiť aj ako pramenná báza pre profesionálnych bádateľov.

Projekt ma niekoľko fáz. V súčasnej dobe na stránkach môžete nájsť dokumenty a materiály k dejinám 20. storočia, prevažne z regiónu východného Slovenska. Autori stránok veria, že postupom času projekt zastreší aj zvyšné regióny Slovenska a ďalšie obdobia histórie. To, ako rýchlo sa tak stane závisí aj od Vás našich čitateľov. Budeme radi, ak pomôžete pri vytváraní tejto originálnej edície. Ak si myslíte, že máte zaujímavé materiály o histórií toho svojho regiónu, neváhajte nás kontaktovať.

Želáme Vám príjemné sledovanie stránok.

Autori