Ktokoľvek sa môže zapojiť do realizácie projektu databázy prameňov REGIONÁLNE DEJINY.SK. Na tomto mieste nájdete návody, ako má vyzerať príspevok, ktorý je publikovaný na stránkach www.regionalnedejiny.sk

Všetky príspevky v databáze sú rozdelené do piatich kategórii:

  1. Archívne dokumenty – všetky archívne dokumenty umiestnené na webe pochádzajú od profesionálnych historikov, alebo laických bádateľov, ktorí sa dlhodobo venujú archívnemu výskumu. Sme veľmi radi, že projekt zaujal aj ľudí z odborných kruhov, pretože od nich môžeme očakávať skutočne kvalitné materiály, ku ktorým sa bežná verejnosť nedostane. Vzhľadom na výskumné zameranie autorov stránky je tu veľa dokumentov k dejinám prvej svetovej vojny, starostlivosti o vojnové cintoríny, druhej svetovej vojny, problematike banderovcov, partizánov, holokaustu, povojnovej obnovy regiónu a pod. Pevne verím, že si význam tejto databázy uvedomí aj väčšie množstvo historikov, ktorí by spestrili výber archívnych materiálov v databáze.
  2. Obecné kroniky – úryvky z kroník si začínajú čoraz v častejšej miere nachádzať cestu do našej databázy. Je to veľmi zaujímavý typ historického prameňa, ktorý je pomerne ľahko prístupný študentom. Stačí získať súhlas miestnej samosprávy a vybrať si vhodný úryvok z miestnej kroniky. Opäť platí zásada, že úryvok by mal dokumentovať len jedno obdobie. Tento druh prameňa je špecifický v tom, že väčšina obecných kroník bola písaná v povojnovom období. Tieto kroniky obsahujú retrospektívne zápisy zo starších období, ktoré si študenti veľmi často vyberajú. Výnimkou je povojnové obdobie, ktoré je v kronikách podrobne zachytené. Úryvok z tohto obdobia sa môže zaoberať omnoho kratším obdobím. Problémom obecných kroník je ich častá nepresnosť najmä u starších období alebo ich ideologické zameranie, pri hodnotení historických procesov. Kvôli týmto aspektom je potrebné tieto pramene podrobiť dôraznej kritike. Napriek tomu je tento druh prameňa neodmysliteľnou súčasťou pri poznávaní regionálnych dejín. Samozrejme technickou podmienkou umiestnenia úryvku v databáze je vyhotovenie prepisu a uvedenie presného zdroja. Ako pripraviť príspevok: Úryvok z kroniky
  3. Spomienky – veľmi zaujímavý druh historického prameňa. Okrem úryvkov z memoárov a archívnych spomienok, ktoré na webe umiestňujú profesionálni i amatérski bádatelia sa do databázy môžu umiestňovať spomienky, ktoré zhotovia študenti. Vyhotovenie spomienok je veľmi jednoduché. Stačí si vybrať tému a konkrétneho pamätníka, ktorého študent vyspovedá na danú tému a jeho spomienky zaznamená. V databáze sa objavujú najmä spomienky na udalosti počas druhej svetovej vojny v konkrétnej obci. Ako pripraviť príspevok: Spomienky
  4. Pramene súkromného charakteru – tento druh prameňa máme v databáze zatiaľ v najmenšom zastúpení. Napriek tomu sa z času na čas podarí nájsť hodnotný prameň súkromného charakteru. Jednou z prvých lastovičiek v tomto smere je biblia Jána Pihorňu, ktorý do databázy priniesla študentka humenského gymnázia. Ján Pihorňa bol vojakom počas prvej svetovej vojny a do svojej biblie si zapisoval krátke postrehy alebo záznamy zo svojho nasadenia na fronte. Tento unikátny prameň je v súčasnej dobe spracúvaný do podoby použiteľnej v databáze. Záznamy z denníka som analyzoval so študentmi tretieho ročníka v rámci tematického celku prvá svetová vojna. Pôsobí, ako emotívna sonda do duše obyčajného muža, ktorý sa snaží prežiť v krutých podmienkach frontového nasadenia.
  5. Fotografie – najčastejší a najobľúbenejší druh historického prameňa umiestneného v databáze je historická fotografia. Svedčí o tom fakt, že za necelé dva roky sa nám podarilo zhromaždiť asi 2300 historických fotografií z regiónu severovýchodného Slovenska. Je to spôsobené najmä tým, že každá rodina má zbierku fotografií, v ktorej sa nachádzajú veľmi zaujímavé momentky k dejinám rôznych obcí a miest. K vyhotoveniu študentského projektu tohto druhu stačí vybrať niekoľko zaujímavých fotografií, zistiť informácie o fotografiách od rodinných príslušníkov, vyhotoviť kvalitné skeny a príspevok je hotový. Takéto masové zberanie fotografií na prvý pohľad nevyzerá, ako hodnotná činnosť, ale opak je pravdou. Vďaka týmto jednoduchým študentským projektom získavame množstvo fotografií k ľubovoľnému mestu, či obci. Fotografie zozbierané v galériách jednotlivých obcí umožňujú žiakom pracovať s množstvom obrazového materiálu, ktoré im umožňujú riešiť rôznorodé témy z regionálnych dejín. Väčšina projektov pozostáva z rôznorodých fotografií viažúcich sa k niektorému mestu, či obci. Postupne však začali pribúdať projekty, problémovo zamerané, ktoré majú omnoho väčšiu hodnotu. Problémové príspevky sústreďujú fotografie, ktoré sa venujú určitej oblasti. Séria fotografií, ktorá dokumentuje konkrétnu oblasť života spoločnosti umožňuje ďalším záujemcom použiť tieto historické pramene pri riešení určitého historického problému, či javu. V databáze sa takýchto tematických projektov nachádza viacero druhov. Ako pripraviť príspevok: Fotografie