Na webovom portáli www.regionalnedejiny.sk je niekoľko možností, pomocou ktorých môžeme vyhľadávať údaje. Cieľom toho textu je tieto spôsoby priblížiť:

  • Vyhľadávač – v pravom hornom rohu stránky je umiestnené okienko na vyhľadávanie. Tu je potrebné zadať hľadané slovo. Systém vyhľadá každý príspevok, ktorý obsahuje hľadané slovo.
  • Kľúčové slová – každý článok obsahuje kľúčové slová, tzv. tágy. Tágy sú pojmy, ktoré charakterizujú tému príspevku, alebo pomocou nich môžeme príspevok zaraďovať do kategórii. V stĺpci na pravej strane webu je umiestnený zoznam najčastejšie použitých kľúčových slov. Ak si niektoré vyberiete, vygeneruje sa zoznam všetkých príspevkov, ktoré majú priradené spomínané kľúčové slovo.
  • Vyhľadávanie pomocou kategórii – Na stránke sú všetky príspevky rozdelené do kategórii. V jednotlivých kategóriách si môžeme prezerať všetky príspevky, ktoré boli zaradené do príslušnej kategórie. Na pravej strane webu sú vypísané kategórie podľa obdobia a typu prameňa. Celá stránka je venovaná predovšetkým 20. storočiu. Na tomto webe je 20. storočie rozdelené do piatich období : predvojnové obdobie (1900-1914), 1. svetová vojna (1914-1918), medzivojnové obdobie (1918-1939), druhá svetová vojna (1939-1945), povojnové obdobie ( 1945 – 1993). Povojnové obdobie je ukončené rokom vzniku modernej Slovenskej republiky. Momentálne na web neumiestňujeme fotografie s dobou vzniku po roku 1993. Pod nimi sú na stránke uvedené kategórie prameňov. V súčasnosti máme v databáze niekoľko skupín historických prameňov: archívne dokumenty, obecné kroniky, spomienky, fotografie, korešpondencia.
  • Rýchla navigácia – navigačný systém, ktorý pomocou tabuliek umožňuje rýchlo sa preklikať k príspevkom o mieste, ktorého dejiny nás zaujímajú. V prvej tabuľke sú umiestnené odkazy na samosprávne kraje. Po kliknutí na príslušný kraj sa rozbalí tabuľka s okresmi a tabuľkami obcí v jednotlivých okresoch. Ak si vyberieme okres vytriedia sa všetky príspevky ku konkrétnemu okresu. Ak máme záujem o konkrétnu obec je lepšie použiť tabuľku okresu, v ktorom sa obec nachádza a stlačiť príslušný odkaz. V takomto prípade sa nám zobrazia iba príspevky k hľadanej obci. Odkazy fungujú len pri obciach, okresoch alebo krajoch, z ktorého je aspoň jeden príspevok.