Aktívna účasť na budovaní databázy

Ste historik, študent histórie či odboru dejepis, prípadne Vás zaujíma história a zaujal Vás projekt webu www.regionalnedejiny.sk? Môžete sa zapojiť do jeho realizácie. Každý z nás sa často stretáva s rôznymi druhmi prameňov, ktoré môžu pomôcť pri výskume a propagácii regionálnej histórie. Môže sa jednať o rôzne archívne materiály, dobovú korešpondenciu, fotografie, ale aj spomienky pamätníkov. Zapojte sa do projektu a pomôžte budovať originálnu databázu dokumentov k regionálnym dejinám.

Kontaktuje nás mailom na kvhbeskydy@gmail.com prípadne telefonicky na číslach 00421 917 588 467 (Mgr. Martin DROBŇÁK) a 00421 905 372 007 (PhDr. Radoslav TURIK)

Sponzorstvo

Zaujal Vás web www.regionalnedejiny.sk V prípade, že sa rozhodnete nás finančne podporiť, kontaktujte Klub vojenskej histórie Beskydy ako hlavného koordinátora projektu na e-mailovú adresu: kvhbeskydy@gmail.com, prípadne volajte na telefónne číslo 00421 917 588 467. Zoznam všetkých sponzorov a podporovateľov bude zverejnený na webe www.kvhbeskydy.sk, ako aj na webe www.regionalnedejiny.sk.

Ceníme si každú pomoc aj vo výške 1 €. V prípade, že výška Vašej pomoci presiahne 300 €, ak si to budete želať, logo Vašej firmy (prípadne Vaše meno) bude zverejnené na dobre viditeľnom mieste na ovládacom panely v pravej časti webovej stránky www.kvhbeskydy.sk, ako aj www.regionalnedejiny.sk.

Bankové spojenie

Tatrabanka

Číslo účtu: 2623066419/1100

IBAN SK45 1100 0000 0026 2306 6419