Posts tagged "Červena armáda"
Pohreb sovietskych vojakov na Ústrednom cintoríne Červenej armády v Michalovciach

Pohreb sovietskych vojakov na Ústrednom cintoríne Červenej armády v Michalovciach

Padlí vojaci našli miesto dôstojného odpočinku po dlhých rokoch.
Legenda o bitkách Červenej armády v obvode MNV Vyšná Radvaň

Legenda o bitkách Červenej armády v obvode MNV Vyšná Radvaň

Opis bojov II. svetovej vojny a vojnových útrap v okolí obce Radvaň nad Laborcom
Legenda o bojoch príslušníkov Červenej armády v obvode MNV Výrava

Legenda o bojoch príslušníkov Červenej armády v obvode MNV Výrava

Opis bojov II. svetovej vojny a vojnových útrap v okolí obce Výrava.