Dožinková slávnosť v medzivojnovom období v meste Humenné.