Posts tagged "druhá svetová vojna"
Podplukovník Anton Vanko - čs. letec v RAF

Podplukovník Anton Vanko – čs. letec v RAF

Príbeh jedného československého letca v britskom RAF.
Pohreb sovietskych vojakov na Ústrednom cintoríne Červenej armády v Michalovciach

Pohreb sovietskych vojakov na Ústrednom cintoríne Červenej armády v Michalovciach

Padlí vojaci našli miesto dôstojného odpočinku po dlhých rokoch.
Košický vládny program (5.4.1945)

Košický vládny program (5.4.1945)

Politický program prvej povojnovej vlády
Poslanie a význam VI. robotného práporu Pracovného zboru v Čemernom

Poslanie a význam VI. robotného práporu Pracovného zboru v Čemernom

Z pôsobenia židovského VI. robotného práporu.
Transporty – cesta bez návratu

Transporty – cesta bez návratu

Krátka reflexia na tému konečného riešenia židovskej otázky v čase Slovenského štátu s prihliadnutím na územie okresu Vranov nad Topľou.
Fenomény vplývajúce na demografický vývoj okresu Humenné v rokoch 1944-1946

Fenomény vplývajúce na demografický vývoj okresu Humenné v rokoch 1944-1946

Krátky náčrt problematiky demografického vývoja v okrese Humenné v rokoch 1944-1946.
Krvavá nedeľa v obci Tokajík (fotografie)

Krvavá nedeľa v obci Tokajík (fotografie)

Krátka pripomienka na vyvraždenie mužov z obce Tokajík.
Humenné počas vojny (spomienka)

Humenné počas vojny (spomienka)

Krátka spomienka na vojnové obdobie v Humennom.
Z vojenského života Michala Majirského  (fotografie)

Z vojenského života Michala Majirského (fotografie)

Z vojenskej služby za Slovenského štátu.
Výstavba železničnej trate Prešov - Strážske (fotografie)

Výstavba železničnej trate Prešov – Strážske (fotografie)

Fotografie z výstavby železničnej trate Prešov - Strážske v období Slovenského štátu.
Humenné v období druhej svetovej vojny (úryvok z kroniky)

Humenné v období druhej svetovej vojny (úryvok z kroniky)

Krátky úryvok z kroniky mesta Humenné.
Obec Ľubiša v období druhej svetovej vojny (úryvok z kroniky)

Obec Ľubiša v období druhej svetovej vojny (úryvok z kroniky)

V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k...