Vyznamenaní vojaci z HIR 9 (Košice) a HIR 16 (Banská Bystrica).