Spomienka na holičstvo v medzivojnovom meste Humenné.