Posts tagged "karpatský front"
Brána cez Karpaty

Brána cez Karpaty

Dukliansky priesmyk počas bojov v Karpatoch.
Východný front a boje v Karpatoch 1914

Východný front a boje v Karpatoch 1914

Stručné zhrnutie udalosti súvisiacich s bojmi v Karpatoch v roku 1914
Boje v Karpatoch ( dobová tlač)

Boje v Karpatoch ( dobová tlač)

Karpatský front v dobovej tlači.
Položenie v severovýchodných stoliciach (dobová tlač)

Položenie v severovýchodných stoliciach (dobová tlač)

Správa dobovej tlače o postupe ruských vojsk v Karpatoch.
Prešporský Peší pluk č.72 (IR 72) v okolí obce Ruské (fotografie)

Prešporský Peší pluk č.72 (IR 72) v okolí obce Ruské (fotografie)

Z nasadenia Pešieho pluku č. 72 v okolí obce Ruské.
Bardejovské Vianoce generála Boroeviča (spomienky)

Bardejovské Vianoce generála Boroeviča (spomienky)

Spomienky z bojov na Karpatskom fronte.
Ruské obsadenie Bardejova v decembri 1914 (spomienka)

Ruské obsadenie Bardejova v decembri 1914 (spomienka)

Spomienky z bojov na Karpatskom fronte.
Ruský prienik k Svidníku a Stropkovu (november/december 1914)

Ruský prienik k Svidníku a Stropkovu (november/december 1914)

Spomienky z bojov na Karpatskom fronte.
Budapeštianski husári v Karpatoch (december 1914)

Budapeštianski husári v Karpatoch (december 1914)

Spomienky z bojov na Karpatskom fronte.
Zimné boje pri Duklianskom priesmyku (január 1915)

Zimné boje pri Duklianskom priesmyku (január 1915)

Spomienky na boje z Karpatského frontu.
Salzburskí domobranci proti sibírskym strelcom (marec/apríl 1915)

Salzburskí domobranci proti sibírskym strelcom (marec/apríl 1915)

Spomienka na boje v Karpatoch.
Uralská pechota v slovenských Karpatoch (marec 1915)

Uralská pechota v slovenských Karpatoch (marec 1915)

Spomienky na boje z Karpatského frontu.