Posts tagged "karpatský front"
Hora smrti - výšina „Kaštielik“ (marec 1915)

Hora smrti – výšina „Kaštielik“ (marec 1915)

Spomienky na boje v Karpatoch.
Štajerská pechota na výšine „Kaštielik“ (február 1915)

Štajerská pechota na výšine „Kaštielik“ (február 1915)

Spomienky z bojov na Karpatskom fronte.
Ladomirová počas prvej svetovej vojny (fotografia)

Ladomirová počas prvej svetovej vojny (fotografia)

Pohľad na obec Ladomirová počas prvej svetovej vojny.
Prvá svetová vojna v obci Zboj (fotografia)

Prvá svetová vojna v obci Zboj (fotografia)

Fotografia z okolia obce Zboj v období prvej svetovej vojny.
Boje v priestore Malá Poľana - Havaj v novembri 1914 (spomienka)

Boje v priestore Malá Poľana – Havaj v novembri 1914 (spomienka)

Spomienka na boje pri obci Malá Poľana v novembri 1914.
Ruskí delostrelci pri Stropkove v roku 1914 (spomienka)

Ruskí delostrelci pri Stropkove v roku 1914 (spomienka)

Opis bojového nasadenia ruskej 19. delostreleckej brigády počas bojov v Karpatoch od 7. novembra do 16. decembra 1914
Front pri Snine počas ruskej generálnej ofenzívy v apríli 1915 (spomienky)

Front pri Snine počas ruskej generálnej ofenzívy v apríli 1915 (spomienky)

Spomienka rakúsko-uhorského poddôstojníka Jenö Aratá na boje z apríla 1915 pri Snine.
Front v priestore Soľník-Varechovce vo februári 1915 (spomienka)

Front v priestore Soľník-Varechovce vo februári 1915 (spomienka)

Spomienka práporčíka Jánoša Engela zo 17. honvédskeho pešieho pluku na frontové boje v priestore Soľník- Varechovce.
Svedectvo stropkovského farára z jesene 1914 (spomienka)

Svedectvo stropkovského farára z jesene 1914 (spomienka)

Spomienka stropkovského farára na vojnové udalosti.
Spomienky rakúsko-uhorských vojakov: Snina a okolie na jar 1915 (spomienka)

Spomienky rakúsko-uhorských vojakov: Snina a okolie na jar 1915 (spomienka)

Spomienky rakúsko-uhorských vojakov na boje v Karpatoch v jari 1915 v okrese Snina.
Rakúsko-uhorský dôstojník na výšine Kučalatá v apríli 1915 (spomienka)

Rakúsko-uhorský dôstojník na výšine Kučalatá v apríli 1915 (spomienka)

Na jar 1915 na front severne od Sniny zavial vojnový osud aj Artúra Šimka, rakúsko-uhorského dôstojníka slovenského pôvodu. Vo svojich povojnových spomienkach napísal:   „Po vypuknutí prvej svetovej vojny ako odvedený narukoval som do Trenčína k 15. honvédskemu pluku. Absolvoval som dôstojnícku školu, vyučovalo sa v porotnej sieni krásnej novostavby bývalého Krajského súdu v Trenčíne....
Nariadenie vojenského veliteľstva o konečnej úprave vojnových hrobov v Karpatoch

Nariadenie vojenského veliteľstva o konečnej úprave vojnových hrobov v Karpatoch

Nariadenie o spôsoboch úpravy vojnových hrobov na karpatskom bojisku.