Posts tagged "Lučenec"
Veliteľ armády medzi lučeneckými vojakmi (tlač)

Veliteľ armády medzi lučeneckými vojakmi (tlač)

Arcivojvoda Jozef Ferdinand na návšteve Pešieho pluku č. 25 z Lučenca.
Lučenec začiatkom 20. storočia (fotografie)

Lučenec začiatkom 20. storočia (fotografie)

Lučenec pred prvou svetovou vojnou.