Pohľadnica Starej Ľubovne z medzivojnového obdobia.