Posts tagged "ONV Humenné"
Vybrané aspekty kultúrneho života, sociálnej a zdravotnej starostlivosti v okrese Humenné v rokoch 1945 - 1948

Vybrané aspekty kultúrneho života, sociálnej a zdravotnej starostlivosti v okrese Humenné v rokoch 1945 – 1948

Okres Humenné v zložitých povojnových rokoch.
Situačná správa MNV v Kamenici nad Cirochou zo dňa 1.3.1946 (dokument)

Situačná správa MNV v Kamenici nad Cirochou zo dňa 1.3.1946 (dokument)

Stav obce podľa hlásenia MNV v roku 1946.
Odsun Nemcov z ČSR - vyhotovovanie zoznamov (dokument)

Odsun Nemcov z ČSR – vyhotovovanie zoznamov (dokument)

Pokyny k zostavovaniu zoznamov odsunutých Nemcov z roku 1946.
Situačná sprava Okresného veliteľstva Národnej bezpečnosti v Humennom z decembra 1945 o situácii v oblasti

Situačná sprava Okresného veliteľstva Národnej bezpečnosti v Humennom z decembra 1945 o situácii v oblasti

Situačná správa o stave spoločnosti v okrese Humenné z decembra 1945.
Situačná sprava Okresného národného výboru v Humennom z júna 1945 o situácii v okrese (dokument)

Situačná sprava Okresného národného výboru v Humennom z júna 1945 o situácii v okrese (dokument)

Dokument o stave okresu Humenné v decembri 1945.
Správa úradu ochrany práce o pracovnom uplatnení Cigánov z roku 1947

Správa úradu ochrany práce o pracovnom uplatnení Cigánov z roku 1947

Dokument opisuje snahu štátnych úradov o zapojenie občanov Cigánskej národnosti do pracovnej povinnosti v roku 1947.