Posts tagged "osobnosti"
Podplukovník Anton Vanko - čs. letec v RAF

Podplukovník Anton Vanko – čs. letec v RAF

Príbeh jedného československého letca v britskom RAF.
Andrej Kvas v ruskom zajatí (dobová tlač)

Andrej Kvas v ruskom zajatí (dobová tlač)

Priekopník letectva slovenského pôvodu v ruskom zajatí.