Posts tagged "Poverenictvo vnútra"
Inštrukcia o bezpečnostných opatreniach pri cestách pána prezidenta po Slovensku (dokument)

Inštrukcia o bezpečnostných opatreniach pri cestách pána prezidenta po Slovensku (dokument)

Bezpečnostné opatrenia na ochranu prezidenta ČSR pri cestách po Slovensku.
Odsun Nemcov zo Slovenska- úprava (dokument)

Odsun Nemcov zo Slovenska- úprava (dokument)

Dokument o organizovaní odsunu nemeckého obyvateľstva po druhej svetovej vojne.
Priestupky podľa zákona o letectve (dokument)

Priestupky podľa zákona o letectve (dokument)

Po druhej svetovej vojne sa začal rozmach športového lietania. Spolu s tým začal stúpať počet leteckých nešťastí. Z tohto dôvodu boli Povereníctvom vnútra vypracované pokyny, ktoré mali tento trend zastaviť. Povereníctvo vnútra v Bratislave. Číslo: 24.837/1-V/5-1947.                                Bratislava dňa 17. januára 1948 Predmet: Priestupky podľa zákona o letectve,- stíhanie Všetkým ONV, OSK a OK,...
Odsun Nemcov z ČSR - vyhotovovanie zoznamov (dokument)

Odsun Nemcov z ČSR – vyhotovovanie zoznamov (dokument)

Pokyny k zostavovaniu zoznamov odsunutých Nemcov z roku 1946.
Varovanie pred  Werwolfom (dokument)

Varovanie pred Werwolfom (dokument)

Varovanie Povereníctva vnútra pred nacistickým odbojovým hnutím Werwolf.