Bezpečnostné opatrenia na ochranu prezidenta ČSR pri cestách po Slovensku.