Posts tagged "Rusíni"
Ján Hríb - propagátor rusínskeho jazyka

Ján Hríb – propagátor rusínskeho jazyka

Životopis Jána Hríba - propagátora rusínskeho jazyka.
Prenasledovanie Rusínov od roku 1867 až do konca prvej svetovej vojny očami Jaroslava Kmicikieviča III.

Prenasledovanie Rusínov od roku 1867 až do konca prvej svetovej vojny očami Jaroslava Kmicikieviča III.

Príspevok sa zaoberá problémami rusínskeho etnika od rakúsko-uhorského vyrovnania až po prvé roky Veľkej vojny s dôrazom na spomienky účastníka prenasledovania Jaroslava Kmicikieviča.
Prenasledovanie Rusínov od roku 1867 až do konca prvej svetovej vojny očami Jaroslava Kmicikieviča II.

Prenasledovanie Rusínov od roku 1867 až do konca prvej svetovej vojny očami Jaroslava Kmicikieviča II.

Príspevok sa zaoberá problémami rusínskeho etnika od rakúsko-uhorského vyrovnania až po prvé roky Veľkej vojny s dôrazom na spomienky účastníka prenasledovania Jaroslava Kmicikieviča.
Prenasledovanie Rusínov od roku 1867 až do konca prvej svetovej vojny očami Jaroslava Kmicikieviča I.

Prenasledovanie Rusínov od roku 1867 až do konca prvej svetovej vojny očami Jaroslava Kmicikieviča I.

Príspevok sa zaoberá problémami rusínskeho etnika od rakúsko-uhorského vyrovnania až po prvé roky Veľkej vojny s dôrazom na spomienky účastníka prenasledovania Jaroslava Kmicikieviča.
Inštrukcia Ministerstva vnútra k opcii do ZSSR  (dokument)

Inštrukcia Ministerstva vnútra k opcii do ZSSR (dokument)

Ďalší zo série dokumentov týkajúci sa opcie obyvateľov   ČSR do ZSSR. Do opcie  sa zapájali obyvatelia rusínskeho pôvodu zo severovýchodného Slovenska.   Ministerstvo vnitra. Praha VII Belcrediho 69. – Telefon 77741- 9.linka          V Praze dne 16. prosince 1946. Okresnímu národnímu výboru v Humennom. Prědmět: Provádění dohody SSSR z 10. července 1946. Ministersvto vnitra žádá, aby byl do oblastní...
Dohoda o opcii medzi ČSR a ZSSR  (dokument)

Dohoda o opcii medzi ČSR a ZSSR (dokument)

Znenie zmluvy o opcii obyvateľov medzi ČSR a ZSSR.