Posts tagged "Ruské"
Prešporský Peší pluk č.72 (IR 72) v okolí obce Ruské (fotografie)

Prešporský Peší pluk č.72 (IR 72) v okolí obce Ruské (fotografie)

Z nasadenia Pešieho pluku č. 72 v okolí obce Ruské.
Obec Ruské v povojnovom období VII. (fotografie)

Obec Ruské v povojnovom období VII. (fotografie)

Z povojnového obdobia v obci Ruské.
Obec Ruské v povojnovom období VI. (fotografie)

Obec Ruské v povojnovom období VI. (fotografie)

Z povojnového obdobia v obci Ruské.
Obec  Ruské v povojnovom období  V. (fotografie)

Obec Ruské v povojnovom období V. (fotografie)

Z povojnového obdobia v obci Ruské.
Likvidácia obce Ruské pri výstavbe vodnej nádrže Starina (fotografie)

Likvidácia obce Ruské pri výstavbe vodnej nádrže Starina (fotografie)

Niekoľko fotografii z likvidácie obce Ruské z dôvodu výstavby vodnej nádrže Starina.
Obec Ruské v povojnovom období IV. (fotografie)

Obec Ruské v povojnovom období IV. (fotografie)

Fotografie z povojnového obdobia v obci Ruské.
Obec Ruské v povojnovom období III. (fotografie)

Obec Ruské v povojnovom období III. (fotografie)

Fotografie z povojnového obdobia v obci Ruské.
Obec Ruské v povojnovom období II. (fotografie)

Obec Ruské v povojnovom období II. (fotografie)

Fotografie z povojnového vývoja obce Ruské.
Obec Ruské v medzivojnovom období (fotografie)

Obec Ruské v medzivojnovom období (fotografie)

Fotografie z medzivojnového obdobia z obce Ruské.
Obec Ruské v povojnovom období I. (fotografie)

Obec Ruské v povojnovom období I. (fotografie)

Fotografie z povojnového obdobia v obci Ruské.