Posts tagged "severovýchodne Slovensko"
Banderovci na Slovensku (1945 – 1947): K bezpečnostným a politicko-spoločenským aspektom prienikov Ukrajinskej povstaleckej armády na naše územie

Banderovci na Slovensku (1945 – 1947): K bezpečnostným a politicko-spoločenským aspektom prienikov Ukrajinskej povstaleckej armády na naše územie

Vpády UPA na severovýchodne Slovensko.
Východný front a boje v Karpatoch 1915

Východný front a boje v Karpatoch 1915

Stručné zhrnutie udalosti súvisiacich s bojmi v Karpatoch v roku 1915.
Východný front a boje v Karpatoch 1914

Východný front a boje v Karpatoch 1914

Stručné zhrnutie udalosti súvisiacich s bojmi v Karpatoch v roku 1914
Boje v Karpatoch ( dobová tlač)

Boje v Karpatoch ( dobová tlač)

Karpatský front v dobovej tlači.
Inštrukcia Ministerstva vnútra k opcii do ZSSR  (dokument)

Inštrukcia Ministerstva vnútra k opcii do ZSSR (dokument)

Ďalší zo série dokumentov týkajúci sa opcie obyvateľov   ČSR do ZSSR. Do opcie  sa zapájali obyvatelia rusínskeho pôvodu zo severovýchodného Slovenska.   Ministerstvo vnitra. Praha VII Belcrediho 69. – Telefon 77741- 9.linka          V Praze dne 16. prosince 1946. Okresnímu národnímu výboru v Humennom. Prědmět: Provádění dohody SSSR z 10. července 1946. Ministersvto vnitra žádá, aby byl do oblastní...
Výzva Spišskej stolice k obyvateľstvu na utíšenie nepokojov vzniknutých počas Východoslovenského roľníckeho povstania v roku 1831 (dokument)

Výzva Spišskej stolice k obyvateľstvu na utíšenie nepokojov vzniknutých počas Východoslovenského roľníckeho povstania v roku 1831 (dokument)

Dobový dokument z obdobia roľníckeho povstania v roku 1831.
Správa o poškodení železničného mosta pri obci Komárany partizánskou skupinou Čapajev (dokument).

Správa o poškodení železničného mosta pri obci Komárany partizánskou skupinou Čapajev (dokument).

Správa žandárskej stanice o útoku partizánov na železničný most.