Arcivojvoda Jozef Ferdinand na návšteve Pešieho pluku č. 25 z Lučenca.