Úryvok z obecnej kroniky obce Kamenica nad Cirochou o živote obce v medzivojnovom období.