Posts tagged "vojnové škody"
Vojnové škody v Medzilaborciach (fotografie)

Vojnové škody v Medzilaborciach (fotografie)

Stopy vojny v meste Medzilaborce.
Smernica  o poskytovaní preddavku na náhradu škôd spôsobených vojnovými udalosťami (dokument)

Smernica o poskytovaní preddavku na náhradu škôd spôsobených vojnovými udalosťami (dokument)

Dokument o náhrade vojnových škôd.
Oslobodenie mesta Stará Ľubovňa v spomienkach Štefana Lomnitzera (spomienky)

Oslobodenie mesta Stará Ľubovňa v spomienkach Štefana Lomnitzera (spomienky)

Spomienka na oslobodenie mesta Stará Ľubovňa.
Oslobodenie mesta Stará Ľubovňa (úryvok z kroniky)

Oslobodenie mesta Stará Ľubovňa (úryvok z kroniky)

Úryvok z kroniky mesta Stará Ľubovňa o oslobodení mesta v januári 1945.