Posts tagged "vojnové škody II. svetová vojna"
Ústredný stavebný denník pre obec Chlumec (dokument)

Ústredný stavebný denník pre obec Chlumec (dokument)

Krátka sonda do povojnovej obnovy obce Chlmec.
Vojnové škody v Medzilaborciach (fotografie)

Vojnové škody v Medzilaborciach (fotografie)

Stopy vojny v meste Medzilaborce.
Medzilaborce po druhej svetovej vojne (fotografie)

Medzilaborce po druhej svetovej vojne (fotografie)

Vojnové škody v meste Medzilaborce.
Smernica  o poskytovaní preddavku na náhradu škôd spôsobených vojnovými udalosťami (dokument)

Smernica o poskytovaní preddavku na náhradu škôd spôsobených vojnovými udalosťami (dokument)

Dokument o náhrade vojnových škôd.
Preddavky na vojnové škody (dokument)

Preddavky na vojnové škody (dokument)

Dokument o preplácaní vojnových škôd po druhej svetovej vojne v Humennom.
Náhrady vojnovej škody v okrese Humenné (dokument)

Náhrady vojnovej škody v okrese Humenné (dokument)

Dokument o odškodňovaní vojnou postihnutých obyvateľov.
Povojnová obnova železničnej trate Humenné-Stakčín (dokument)

Povojnová obnova železničnej trate Humenné-Stakčín (dokument)

Dokument o povojnovej obnove železničnej trate Stakčín Humenné.
Oznámenie o usmrtení mínou pri obci Kalinov

Oznámenie o usmrtení mínou pri obci Kalinov

Oznámenie o usmrtení 15 ročného chlapca nášľapnou mínou v roku 1947 pri obci Kalinov.
Žiadosť obce Habura o pridelenie reverzných koní

Žiadosť obce Habura o pridelenie reverzných koní

Svedectvo o zásahu dvoch svetových vojen pre územie severovýchodného Slovenska a zároveň priblíženie toho, akým dôležitým pomocníkom pre obyvateľstvo bol kôň.
Legenda o bitkách Červenej armády v obvode MNV Vyšná Radvaň

Legenda o bitkách Červenej armády v obvode MNV Vyšná Radvaň

Opis bojov II. svetovej vojny a vojnových útrap v okolí obce Radvaň nad Laborcom
Legenda o bojoch príslušníkov Červenej armády v obvode MNV Výrava

Legenda o bojoch príslušníkov Červenej armády v obvode MNV Výrava

Opis bojov II. svetovej vojny a vojnových útrap v okolí obce Výrava.
Vojnové škody II. svetovej vojny v obci Dobroslava (fotografie)

Vojnové škody II. svetovej vojny v obci Dobroslava (fotografie)

Vojnové škody II. svetovej vojny v obci Dobroslava (okres Svidník)