Posts tagged "Žilina"
Postavenie žien na prelome stredoveku a novoveku v kontexte Žilinskej mestskej knihy

Postavenie žien na prelome stredoveku a novoveku v kontexte Žilinskej mestskej knihy

Ženy v stredovekom Uhorsku.
Posviacka nemocnice v Žiline (dobová tlač)

Posviacka nemocnice v Žiline (dobová tlač)

Otvorenie nových nemocničných objektov v Žiline.