Okresné živnostenské spoločenstvo v Trnave a jeho úloha pri rozvoji školstva v období prvej ČSR.