Fotografie z obce Hrabovec nad Laborcom v povojnovom období.