Zopár fotografií zachytávajúcich mladú rodinu v Humennom v 60. rokoch 20. storočia.